Fundacja SERCE – ECPD powstała na bazie i w ścisłej współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Dzieci Chorych „SERCE” z/s w Świdnicy, gdzie od 1987 roku prowadzi szeroką działalność terapeutyczno-wychowawczą na rzecz najuboższych dzieci.

Celem głównym organizacji jest wszechstronna pomoc dzieciom i młodzieży potrzebującym społecznego wsparcia, co realizowane jest konkretnie poprzez stworzenie programu i placówek pn. Centrum Przyjaźni Dziecięcej z siedzibą w Świdnicy.

Organizacja powstała z inicjatywy 17-latków a jej założycielem był Marek Michalak, obecnie Kanclerz Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu i jednocześnie konstytucyjny Rzecznik Praw Dziecka.